user_mobilelogo

POLONIT FA – 300

Płyta jest kompozytem włókien aramidowych i innych

materiałów włóknistych oraz odpornych termicznie

napełniaczy związanych kauczukiem NBR.

Zastosowanie

Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku wody zimnej, wody gorącej, pary wodnej, alkoholi, roztworów soli, słabych kwasów i zasad, gazów obojętnych oraz produktów petrochemicznych; w zakresie:

Maksymalne ciśnienie                           9MPa

Maksymalna temperatura chwilowa       300°C

Temperatura pracy ciągłej                       250°C

Temperatura pracy z parą wodną          150°C.

w przypadku występowania jednocześnie ciśnień i temperatur zakłada się

maksymalnie 4,0MPa i 200°C

 

 

POLONIT FA–O

Płyta jest kompozytem włókien aramidowych oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR.

Zastosowanie

Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku oleju, benzyny, nafty

i innych produktów petrochemicznych oraz alkoholi, pary wodnej i wody, w tym wody morskiej, w zakresie:

Maksymalne ciśnienie                          11MPa

Maksymalna temperatura chwilowa   350°C

Temperatura pracy ciągłej                   250°C

Temperatura pracy z parą wodną          200°C.

w przypadku występowania jednoczenie ciśnień

i temperatur zakłada się maksymalnie 4,0MPa i 250°C.

 

 

POLONIT FA – O 1000

Płyta jest kompozytem włókien aramidowych oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR. Płyta jest zbrojona siatką

stalową.

Zastosowanie

Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku oleju, benzyny, nafty

i innych produktów petrochemicznych oraz alkoholi, pary wodnej i wody, w tym wody morskiej, w zakresie:

Maksymalne ciśnienie                                    12MPa

Maksymalna temperatura chwilowa             350°C

Temperatura pracy ciągłej                              250°C

Temperatura pracy z parą wodną                    200°C.  

W przypadku występowania jednocześnie ciśnień i temperatur zakłada się maksymalnie 6,0MPa i 250°C.

 

 

POLONIT FA-CARBO 

Płyta jest kompozytem włókien węglowych oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR.

Zastosowanie

Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących przede wszystkim w środowisku pary wodnej o wysokich parametrach, ale także wody, gazów, zasad i węglowodorów w zakresie:

Maksymalne ciśnienie                                 8MPa

Maksymalna temperatura chwilowa           400°C

Temperatura pracy z parą wodną               250°C.

W przypadku występowania jednocześnie ciśnień i temperatur zakłada się maksymalnie 4,0MPa i 250°C.

 

POLONIT FA-CARBO 1000 

Płyta jest kompozytem włókien aramidowych oraz odpornych termicznie włókien mineralnych i napełniaczy związanych kauczukiem NBR.

Płyta jest zbrojona siatką stalową.

Zastosowanie

Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących przede wszystkim w środowisku pary wodnej o wysokich parametrach, ale także wody, gazów, zasad i węglowodorów w zakresie:

Maksymalne ciśnienie                                 12MPa

Maksymalna temperatura chwilowa           400°C

Temperatura pracy z parą wodną                250°C

W przypadku występowania jednocześnie ciśnień i temperatur zakłada się maksymalnie 6,0MPa i 250°C.

 

 

POLONIT FA - ACIDIT

Płyta jest kompozytem włókien oraz napełniaczy odpornych na działanie kwasów i podwyższonej temperatury, związanych specjalnym kwasoodpornym elastomerem.

Zastosowanie

Płyta przeznaczona szczególnie do wycinania uszczelek pracujących w środowisku stężonych kwasów nieorganicznych i organicznych, ale także ługów i wielu różnego rodzaju czynników chemicznych, w zakresie:

Maksymalne ciśnienie                                    4MPa

Maksymalna temperatura chwilowa               200°C

Maks. temperatura pracy ciągłej                     150°C

W przypadku występowania jednocześnie ciśnień

i temperatur zakłada się maksymalnie 2,0MPa i 100°C.

 

POLONIT FA -150

Płyta jest kompozytem wykonanym z włókien

celulozowych i aramidowych oraz odpornych termicznie

napełniaczy związanych kauczukiem NBR.

Zastosowanie

Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku paliw, olejów ,wody zimnej, wody gorącej, pary wodnej, roztworów soli obojętnych

oraz gazów nie agresywnych w zakresie:

Maksymalne ciśnienie                           4MPa

Maksymalna temperatura chwilowa       180°C

Temperatura pracy ciągłej                      140°C

Temperatura pracy z parą wodną           120°C.

W przypadku występowania jednocześnie ciśnień i temperatur zakłada się maksymalnie 2MPa i 120°C.

 

POLONIT FA – 202 

Płyta jest kompozytem włókien aramidowych i innych

materiałów włóknistych oraz odpornych termicznie

napełniaczy związanych kauczukiem NBR.

Zastosowanie

Płyta przeznaczona do wycinania uszczelek pracujących w środowisku wody zimnej, wody gorącej, pary wodnej, produktów petrochemicznych, słabych kwasów i zasad oraz gazów obojętnych w zakresie:

Maksymalne ciśnienie                                       4MPa

Maksymalna temperatura chwilowa                   200°C

Temperatura pracy ciągłej                                 150°C

Temperatura pracy z parą wodną                       120°C.

W przypadku występowania jednocześnie ciśnień i temperatur zakłada się maksymalnie 3,0MPa i 1500C