user_mobilelogo

 

 

 


Rodzaj wyrobu

Max. temp. ( ° C)

Grubość(mm)

Szerokość (mm)

Tkaniny i taśmy termoizolacyjne szklane

500

2

max. 1200

Tkaniny i taśmy termoizolacyjne glinokrzemianowe

1000

3

max. 1000

Tkaniny i taśmy termoizolacyjne kaolinowe

800

3

max. 1000

Taśma w ł azowa bezazbestowa

300

5-20

25-500

Taśma specjalna przenośnikowa szklana

500

5-20

40-500

Taśma specjalna przenośnikowa glinokrzemianowa

1000

6-20

40-500

Taśma specjalna przenośnikowa kaolinowa

700

6-20

40-500

Taśma hamulcowa BAC

300

4-20

max. 500