user_mobilelogo

Tworzywa konstrukcyjne


POLICZTEROFLUOROETYLEN [TEFLON]

WŁAŚCIWOŚCI:

■ Wysoka odporność cieplna
■ Wysoka odporność na działanie odczynników chemicznych i rozpuszczalników
■ Właściwości antyadhezyjne
■ Dobre właściwości dielektryczne
■ Niski współczynnik tarcia
■ Obojętność fizjologiczna
■ UWAGA: niska wytrzymałość mechaniczna oraz niska twardość i sztywność

1. ODPORNOŚĆ CIEPLNA


PTFE jest jednym z najbardziej odpornych termicznie tworzyw sztucznych (może pracować w zakresie temperatur od -200°C do +260°C). Przy temperaturze 260°C nie obserwuje się jeszcze zjawiska rozkładu, stąd przy tej temperaturze PTFE zachowuje większość swoich cech materiałowych.
Zauważalny rozkład tworzywa rozpoczyna się przy temperaturze ok. 400°C.

2. ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH


PTFE jest praktycznie odporny na działanie niemal wszystkich znanych pierwiastków i związków chemicznych. Nie jest on odporny jedynie na metale alkaliczne w stanie czystym, trójfluorek chloru oraz czysty fluor - przy jednoczesnym działaniu wysokiej temperatury i ciśnienia.
PTFE nie jest rozpuszczalny w żadnym rozpuszczalniku w temperatu­rze do ok. 300°C. Fluorowe związki węglowodorów powodują lekkie pęcznienie; jest to jednak proces odwracalny. Niektóre oleje fluoro­we, przy temperaturze ponad 300°C, mogą do pewnego stopnia rozpuszczać PTFE.

3. ODPORNOŚĆ NA DZIAŁANIE ATMOSFERY ORAZ ŚWIATŁA


Próbki PTFE wystawione na działanie zmiennych warunków atmosferycznych (okres ekspozycji: ponad 20 lat} nie wykazują żadnych zmian właściwości.

4. ODPORNOŚĆ NA PROMIENIOWANIE


Promieniowanie wysokoenergetyczne może powodowe pękanie łań­
cuchów cząsteczkowych PTFE, dlatego odporność tego materiału na
promieniowanie jest dosyć niskie TARCIE

PTFE ma najniższy współczynnik tarcia spośród wszystkich ciał sta­łych; wynosi on od 0,05 do 0,09:
- współczynniki tarcia statycznego i kinetycznego są niemal równe, dlatego nie występuje zacieranie ani zjawisko „stick-slip"
- przy wzroście obciążenia współczynnik tarcia maleje aż do osiągnięcia stałej wielkości
- współczynnik tarcia wzrasta wraz z prędkością
- współczynnik tarcia nie jest zależny od temperatury.

6. WŁAŚCIWOŚĆI POWIERZCHNI


Budowa cząsteczkowa PTFE sprawia, że powierzchnia PTFE ce­chuje się wysoką antyadhezyjnością. Z tego samego powodu powierzchnia PTFE jest trudno zwilżalna; kąt zwilżenia (w przypadku wody) wynosi 110°.
Specjalne techniki wytrawiania powierzchni zwiększające jej zwilżalność umożliwiają klejenie PTFE.

ZASTOSOWANIE PTFE


Elementy uszczelniające, powłoki antykorozyjne oraz antyadhezyjne, elementy urządzeń medycznych, elementy urządzeń stosowanych w przemyśle chemicznym (złącza, uszczelnienia, wykładziny aparatury), części maszyn (np. łożyska), etc.


ERTALON ®
Poliamid (PA)

Wśród poliamidów, powszechnie nazywanych "nylonami", rozróżnia się wiele gatunków. Najważniejsze z nich to: PA 6, PA66, PA 11 oraz PA 12. Różnice we właściwościach fizycznych między tymi gatunkami wynikają głównie z różnych typów struktury chemicznej oraz różnych typów budowy łańcuchów cząsteczkowych.

ERTALON 6 SA PA 6

kolor naturalny (biały) lub czarny

Materiał ten charakteryzuje się optymalną kombinacją wytrzymałości mechanicznej, sztywności, zdolności tłumienia drgań oraz odporności na ścieranie. Właściwości te, razem z bardzo korzystnymi właściwościami elektroizolacyjnymi oraz dobrą odpornością chemiczną , sprawiają , że ERTALON 6 SA jest gatunkiem „ogólnego zastosowania", wykorzystywanym do produkcji części konstrukcji mechanicznych oraz części do napraw.

ERTALON 66 SA PA 66

kolor naturalny (kremowy) / czarny

Materiał o wyższej wytrzymałości mechanicznej, sztywności oraz wytrzymałości cieplnej i chemicznej niż ERTALON 6 SA. Ma on również wyższą wytrzymałość na pełzanie, jednak ma przy tym mniejszą udarność oraz mniejszą zdolność tłumienia drgań . Dobrze nadaje się do obróbki na automatach tokarskich.

ERTALON 66SA-C PA 66/6

kolor naturalny (biały)

ERTALON 66 SA-C, modyfikowany poliamid 66, charakteryzuje si ę po łą czeniem korzystnych właściwości PA 6 oraz PA 66:

-wysoką odpornością na obciążenia mechaniczne oraz wysoką udarnością (PA 6)
- sztywnością oraz odpornością na odkształcenia pod wpływem ciepła oraz obciążenia (PA 66).

ERTALON 6 PLA PA 6G

kolor naturalny (kość słoniowa)

Właściwości tego odlewanego poliamidu są bardzo zbliżone do właściwości ERTALON-u 66 SA. Zastosowana technologia (bezpo średnia polimeryzacja w formie) pozwala na produkowanie półfabrykatów o dużych gabarytach, jak również , na życzenie klienta, na produkcję części wymagających później niewielkiej jedynie obróbki mechanicznej.

GATUNKI SPECJALNE

ERTALON 4.6 PA 4.6

(kolor czerwonobrązowy)

W porównaniu z gatunkami konwencjonalnymi ERTALON 4.6 (STANYL ® ) charakteryzuje się lepszym zachowaniem sztywności oraz wyższą wytrzymałością na pełzanie w szerszym zakresie temperatur, jak również wyższą odpornością na starzenie cieplne. Stąd też ERTALON 4.6 stosować można w szerszym zakresie temperaturowym (80 - 150'C), w którym sztywność , wytrzymałość na pełzanie, odporność na starzenie cieplne, wytrzymałość zmęczeniowa oraz odporność na zużycie takich materiałów, jak PA 6, PA 66, POM oraz PETP, szybko spadają .

ERTALON 66-GF30 PA66-GF30 (kolor czarny)

W porównaniu z czystym PA 66 ten rodzaj poliamidu, wzmocniony włóknem szklanym (w ilości 30 %), charakteryzuje się wyższą wytrzymałością mechaniczną , wyższą sztywnością , wyższą wytrzymałością na pe łzanie oraz lepszą stabilnością wymiarową , zachowując jednocześnie bardzo wysoką odporność na zużycie. Materiał ten ma również wyższą odporność temperaturową (wyższa max temperatura pracy).

ERTALON 6 XAU+ PA6G

(kolor czarny)

ERTALON 6 XAU+ jest stabilizowanym cieplnie, odlewanym poliamidem 6 o bardzo zwartej i wysokokrystalicznej strukturze. Charakteryzuje się lepszymi właściwościami technicznymi niż standardowe gatunki odlewanego lub wytłaczanego poliamidu - cechuje go wyższa wytrzymałość na pełzanie, wyższa odporność na ścieranie, wyższa odporność na starzenie cieplne oraz bardzo dobra obrabialność . ERTALON 6 XAU+ jest szczególnie zalecany na łożyska oraz inne części mechaniczne narażone na ścieranie, pracujące w temperaturze wyższej niż 60'C.

ERTALON* LFX PA 6G

(kolor zielony)

ERTALON LFX jest odlewanym, smarowanym wewnętrznie (samosmarownym) gatunkiem poliamidu 6.

ERTALON LFX, specjalnie opracowany pod kątem niesmarowanych, ruchomych części maszyn, pozwala na znaczne rozszerzenie zastosowań poliamidu. Uzyskano to dzięki zmniejszeniu współczynnika tarcia (- 50 %) oraz zwiększeniu odporności na ścieranie
(dox 10).

WŁAŚCIWOŚCI

 • wysoka wytrzymałość mechaniczna,
  sztywność oraz twardość
 • wysoka wytrzymałość zmęczeniowa
 • wysoka zdolność tłumienia drgań
 • bardzo wysoka odporność na ścieranie

ZASTOSOWANIE

ERTALON jest szeroko stosowanym w przemyśle materiałem do produkcji zarówno oryginalnych części maszyn, jak i części do napraw. Przykłady: tuleje oraz łożyska ślizgowe, wkładki ślizgowe, koła pasowe oraz kół ka prowadzące, rolki transportera, rolki napinające, tuleje kół oraz rolek, wykładziny kół pasowych, krzywki, podkładki sprężyste, młotki, skrobaki, koła zębate, koła łańcuchowe, pierścienie uszczelniające, śruby pociągowe, pokrętła gwiazdowe, izolatory, stoły po których przesuwają się noże tnące, etc.

 


Płyty bawełniano-fenolowe (tekstolit):

 • dopuszczalna temperatura pracy ciągłej 120°C
 • do pracy w oleju i w powietrzu o normalnej wilgotności
 • bardzo dobra obrabialność mechaniczna.

 

TCF-1

Zastosowania elektryczne średnionapięciowe.

Dobre właściwości dielektryczne i obniżona chłonność wody.

TCF-2

Zastosowania elektryczne niskonapięciowe.

Dobre właściwości mechaniczne.

TCF-4

Zastosowania konstrukcyjne (gęsto tkana tkanina).

Bardzo wysokie właściwości mechaniczne. Zalecane na małe elementy i do precyzyjnej obróbki mechanicznej.

TCF-5

Zastosowania konstrukcyjne.

Lepsze właściwości mechaniczne od TCF-2

TCF-6

Zastosowania konstrukcyjne i elektryczne niskonapięciowe.

Właściwości dielektryczne i mechaniczne porównywalne z TCF-2. Kategoria palności FH2.

Płyty papierowo-fenolowe (bakelit) i papierowo-epoxydowe

 • dopuszczalna temperatura pracy ciągłej 120°C
 • do pracy w oleju i w powietrzu o normalnej wilgotności
 • bardzo dobra obrabialność mechaniczna.

 

PCF-e

Zastosowania elektryczne wysokonapięciowe

Dobre właściwości dielektryczne w oleju i powietrzu o normalnej wilgotności.

PCF-1

Zastosowania elektryczne wysokonapięciowe

Wyższe właściwości dielektryczne niż PCF-2. Do pracy w oleju i powietrzu o normalnej wilgotności.

PCF-2

Zastosowania konstrukcyjne i elektryczne niskonapięciowe.

Dobre właściwości mechaniczne. Dobra wykrawalność.

PCF-3

Zastosowania elektryczne i elektroniczne.

Dobra stabilność właściwości dielektrycznych w wysokiej wilgotności. Dobra wykrawalność.

PCF-5

Zastosowania konstrukcyjne i elektryczne niskonapięciowe.

Właściwości dielektryczne i mechaniczne podobne do PCF-2. Kategoria palności FVO.

PCE

Zastosowania elektryczne wysokonapięciowe i elektroniczne.

Dobra stabilność właściwości dielektrycznych w wysokiej wilgotności. Kategoria palności FVO.